Advisory Council

Vores Advisory Council er et netværk bestående af en række anderkendte erhvervsledere samt iværksættere i dansk og international erhvervsliv med betydelig erfaring inden for et bredt udvalg af industrier og brancher.

ATRIUM’s Advisory Council tilfører betydelig værdi til vores kunder og er et unikt set-up i dansk corporate finance og kapitalforvaltning. Advisory Council medlemmerne er en integreret del af vores forretningsmodel, idet medlemmerne bidrager konstruktivt gennem tæt dialog og sparring om generelle markedstendenser og industrispecifikke udviklinger såvel operationelt, taktisk som strategisk. Advisory Council medlemmer kan inddrages i specifikke cases og rådgivningsopgaver efter aftale med kunden. Vores Advisory Council er således en essentiel ressource qua medlemmernes individuelle kompetencer, som vi anvender i rådgivningen af vores kunder.

Advisory Council holder løbende møder, hvor vidensdeling og idégenerering finder sted, samtidig med at medlemmerne bliver fortrolige med vores uafhængige forretningsmodel og stærke kundefokus.

AP_453_BW