Advisory Council medlemmer

Claus Christensen 
Claus har i mange år været involveret i IT, teknologi og innovative virksomheder, eksempelvis mobilselskabet M1 og Phase One, men han har også siddet i bestyrelsen i Sydbank. Han er i dag professionelt bestyrelsesmedlem og er bl.a. bestyrelsesformand i Danphone samt medlem af bestyrelsen i Nordjyske Medier og Aalborg Energie Technik.

Thomas Hartwig
Thomas er tidligere direktør i bl.a. Accenture, Toyota Danmark og Illum og derigennem stor erfaring inden for bl.a. handel og service. Thomas har derudover betydelig erfaring fra en række bestyrelsesposter, bl.a. som formand for bestyrelsen i Maconomy, Netcompany samt Hotel d’Angleterre.

Michael Brock Jeppesen
Michael har senest været administrerende direktør for Dyrberg/Kern og tidligere managing director i Georg Jensen og har gennem flere år haft ledende stillinger inden for forbrugsvarer sektoren, herunder luxury & affordable smykker og ure, mode, interiør m.m. Michael bidrager således med betydelige kompetencer inden for bl.a. international branding og marketing samt internationalisering.

Asger Kastbjerg, bestyrelsesmedlem i ATRIUM Kapitalforvaltning
Asger er tidligere bankdirektør i Unibank og har betydelig erfaring inden for finansiering og rekonstruktioner qua ansvar for storkundeafdelingen samt kreditgivning i Andelsbanken og Unibank. Asger er i dag professionelt bestyrelsesmedlem og bl.a. formand for bestyrelsen i Triobike.

Ib Kunøe, bestyrelsesmedlem i ATRIUM Partners
Ib er grundlægger af Mercuri Urval og Telmore og har stor erfaring inden for IT, handel og services samt human ressource. Han er i dag ejer af og formand for bestyrelsen i Consolidated Holdings og medejer af en række virksomheder, hvor han ligeledes er formand for bestyrelsen, eksempelvis ATEA, Columbus, DAN-Palletiser og X-Yachts.

Michael Bested Larsen
Michael er tidligere partner og medstifter af ATRIUM Partners, og inden etableringen af ATRIUM var han med i ledelsen af Nordea Corporate Finance. I dag er Michael senior advisor for ATRIUM Partners og bidrager med mange års erfaring som finansiel rådgiver i forbindelse med køb og salg af selskaber, børsnoteringer samt aktieemissioner.

Jens Lauritzen, formand for bestyrelsen i ATRIUM Partners
Jens har gennem hele sin erhvervskarriere rådgivet om køb og salg af virksomheder, fusioner, børsnoteringer og kapitaludvidelser, samt strategi- og gældsrådgivning. Han har senest været managing director i Nordea Investment Banking i Danmark. Jens tilfører betydelige kompetencer inden for finanssektoren og har et unikt netværk blandt danske large- og midcap virksomheder.

Axel Nørskov Laursen
Axel har som tidligere adm. direktør for Atlas-Stord Danmark og DISA Industries opnået betydelig erfaring fra den internationale procesindustri. Han er i dag formand for bestyrelsen i Liftup og bestyrelsesmedlem i flere selskaber, herunder Kosan Crisplant.

Carsten Lønfeldt
Carsten er tidligere mangeårig CFO og medlem af direktionen i Coloplast. Han er i dag professionelt bestyrelsesmedlem, herunder formand for Fonden Dansk Standard og for Nykredit Invest samt bestyrelsesmedlem i Polaris Management og Investin. Carsten bidrager med dyb branchespecifik viden inden for især life science, energi- og finanssektoren.

David Meyer
David er tidligere koncerndirektør i VELUX og GPV Industri, og han har derigennem betydelig erfaring inden for teknologi, industriel produktion og supply chain optimering. David er i dag bestyrelsesformand for bl.a. Dansani, C&H Systems, Damasec og næstformand for bestyrelsen i bl.a. Pressalit.

Stig Myken
Stig er grundlægger af bl.a. Fullrate og Hiper og har haft ledende stillinger i Cybercity og TDC. Han bidrager med betydelig erfaring inden for IT, Tech & Tele samt start-ups. Stig er i dag aktivt bestyrelsesmedlem i flere selskaber, bl.a. som formand for bestyrelsen i APPS People og Cloud People.

Per Hornung Pedersen
Per er tidligere adm. direktør i Suzlon Energy og Repower Systems samt CFO i NEG Micon/Vestas, og han har stor erfaring inden for vedvarende energi og teleindustrien. Per er nu professionelt bestyrelsesmedlem og er bl.a. medlem af bestyrelsen i Suzlon Energy. Derudover er han tilknyttet flere danske og internationale virksomheder og fonde som industri-/seniorrådgiver, eksempelvis for Apricum og Pelamis Wave Energy.

Ulrik Spork
Ulrik har i Novo Nordisk og senest som managing partner i Novo A/S gennem en årrække beskæftiget sig med venture-/private equity investering samt strategi- og forretningsudvikling. Ulrik har således stærke kompetencer og netværk inden for bl.a. farma-, biotek- og venture-/private equity miljøerne.

Leo Svendsen
Leo er i dag professionelt bestyrelsesmedlem og er formand for bl.a. Christian Nors Holding, Testhuset og Rostgård Maskinstation samt medlem af bestyrelsen for Coferro. Inden Leo gik bestyrelsesvejen, var han gennem mange år adm. direktør for BEC (Bankernes EDB Central). Leo har betydelige kompetencer inden for IT- og finanssektoren og har en mangeårig erfaring med forretningsudvikling, omstruktureringer og paradigmeskift i disse sektorer.

Hemming Van
Hemming er ejer af Easyfood og er tidligere ejer af Daloon. Derudover er Hemming medlem af en række bestyrelser, og han er bl.a. formand for bestyrelsen i Mac Barren Tobacco Company og bestyrelsesmedlem i Royal Unibrew, Albani Fonden samt DI Fødevarer. Hemming bidrager således med betydelig erfaring inden for fødevarer og FMCG.

AP_1205_BW