Rådgivning & ydelser

At sælge eller købe en virksomhed er altid en stor beslutning og en kompliceret proces for de involverede parter. Dette gælder, uanset om der er tale om privatpersoner, koncerner eller kapitalfonde. Vores rådgivning er kendetegnet ved dyb involvering af vores partnere i et tæt samarbejde med kunden. Vi søger altid at skabe den rette løsning ud fra kreative, innovative og gennemarbejdede idéoplæg, som baseres på en kombination af finansielle, strategiske og industrielle kompetencer. Samtidig kan vi trække på et stærkt, vidtforgrenet netværk såvel nationalt som internationalt.

Vores rådgivningsydelser er nærmere beskrevet på de enkelte sider her og omfatter følgende:

AP_1235_BW