Køb

Hvis du står overfor at skulle købe en virksomhed, er valget af rådgiver vigtigt. ATRIUM har mange års erfaring med rådgivning om køb af virksomheder. Dette gælder både rådgivning til virksomheder, der ønsker at købe en konkurrent, tilkøbe teknologi eller kompetencer, eller at gå ind på nye markeder via et opkøb, samt kapitalfondes investering i nye porteføljeselskaber.

Ved gennemførelsen af et køb lægger vi vægt på, at der er et godt strategisk og kulturelt match virksomhederne imellem, at alle relevante forhold omkring den tilkøbte virksomhed er fuldt belyst forud for købet, at der er en god plan for såvel finansieringen som for integrationen af den tilkøbte virksomhed, samt at prisen og de øvrige aftalebetingelser er attraktive i lyset af de forventede synergier og andre fordele ved transaktionen.

Med henblik på at sikre ovenstående forhold involverer vi os centralt i alle faser af transaktionen. Vi rådgiver om, hvorledes købsprocessen skal tilrettelægges og forestår den praktiske eksekvering af transaktionen.

”ATRIUM Corporate Finance kunne med deres store transaktionserfaring give os et væsentligt input til at sikre et succesfuldt virksomhedskøb i USA” Hans Henrik Thrane, CFO i Columbus
AP_COR_283_BW