Notering og emission

En børsnotering eller en kapitaludvidelse er en kompliceret og udfordrende proces, som stiller mange krav til selskab og ledelse. Partnerne har rådgivet om noteringer og emissioner siden 1985 for mere end 100 selskaber på NASDAQ OMX Copenhagen og flere udenlandske børser, bl.a. for Novozymes, ISS, Vestas, Falck og Tryg. Vi tilbyder derfor høj kvalitet og uafhængig rådgivning i strukturering af en notering eller kapitaludvidelse. Vores rådgivning omfatter følgende:

  • Overvejelse om emission eller notering og timing, samt vurdering af alternativer
  • Noteringsmodning, herunder gennemgang af business plan og investment case, positionering, kapitalstruktur, udbyttepolitik, fremtidig værdiskabelse og corporate governance samt bestyrelsessammensætning
  • Sammensætning af bank eller garantikonsortie til noteringen/emissionen, valg af øvrige rådgivere og forhandling af aftalevilkår og efterfølgende monitorering af indsats og performance
  • Koordinering af noterings- eller emissionsproces inkl. due diligence, udarbejdelse af informationsmaterialer og prospekt
  • Strukturering og monitorering af markedsføringsproces, herunder analyseindsats og investorkontakt samt prisfastsættelse og allokeringsbeslutninger
AP_613_BW