Finansiel og strategisk rådgiver ved købstilbud på anpartskapitalen i Færch Holding

ATRIUM har været eksklusiv finansiel rådgiver for et køberkonsortium bestående af Lone Færch og hendes børn, Annemette Færch og Merethe Færch, der via et fælles selskab har fremsat et købstilbud om at erhverve hele anpartskapitalen i Færch Holding ApS.

Færch Holding er moderselskab i Færch koncernen, og dets hovedaktivitet er et 100 % ejerskab af datterselskabet Færch Plast A/S. Færch koncernen omsatte i 2011 for DKK 1.031 mio. og havde et nettoresultat på DKK 81 mio.

Færch Plast, der er grundlagt i 1969 i Holstebro, er en førende producent af plastbakker til fødevareindustrien og beskæftiger 475 medarbejdere. Færch Plast har tre fabrikker i hhv. Holstebro, Danmark; Liberec, Tjekkiet; og Durham, England samt to salgskontorer i Frankrig og England.

ATRIUMs rolle har bl.a. omfattet løbende værdiansættelse af selskabet, tilrettelæggelse af strategi samt koordinering af processen og øvrige rådgivere. Købstilbuddet resulterede i, at kredsen af anpartshavere blev reduceret fra ca. 35 til ca. 20 personer.

Faerch-Holding
 • Transaktion

  Køb

 • År

  2013

 • Handelsværdi

  DKK 1.200 mio.

 • Proces

  Eksklusiv

 • Industri

  Fødevareemballage