Finansiel rådgiver for Columbus i forbindelse med fortegningsemission

ATRIUM har været finansiel rådgiver for Columbus i forbindelse med en kapitaludvidelse ved gennemførelse af en fortegningsemission i forholdet 1:3 (33 %) på NASDAQ OMX Copenhagen, hvor der blev tilført Columbus et provenu på DKK 50,4 mio.

Columbus levere integrerede forretningssystemer og serviceydelser til mellemstore virksomheder primært baseret på Microsoft Business Solutions’ standardsoftware, Microsoft Dynamics.

Formålet med emissionen var at få tilført yderligere kapital til at udvikle og implementere udvalgte standardløsninger med fokus på industrispecifikke løsninger.

Emissionen blev fuldtegnet, idet aktionærerne tegnede godt 97 % af de nye aktier.

ATRIUM forestod tilrettelæggelse og strukturering af emissionen, herunder varetog vi kommunikation og koordination med Finanstilsynet og NASDAQ OMX Copenhagen, og vi forestod udarbejdelsen af prospekt og andet materiale.

Columbus-rights-issue-2010
 • Transaktion

  Kapitaludvidelse

 • År

  2010

 • Handelsværdi

  DKK 50 mio.

 • Proces

  Fortegningsemission

 • Industri

  Teknologi