Finansiel rådgiver for Columbus ved fortegningsemission

Columbus leverer integrerede forretningssystemer og serviceydelser til mellemstore virksomheder primært baseret på Microsoft Business Solutions’ standardsoftware, Microsoft Dynamics.

ATRIUM har været finansiel rådgiver for Columbus i forbindelse med gennemførelsen af en fortegningsemission. Emissionen var aftalt som en del af en tidligere gennemført handel med aktiemajoriteten til Consolidated Holdings. Emissionen var garanteret fuldt ud af Consolidated Holdings, og en del af provenuet skulle anvendes til at tilbagebetale et ansvarligt lån ydet i forbindelsen med ovennævnte handel.

Fortegningsemissionen blev fuldtegnet, og samtidig blev ”free float” øget fra 28 % til 35 %, idet de to tidligere største aktionærer nedbragte deres ejerandel i forbindelse med emissionen.

Som lead manager forestod vi tilrettelæggelse og strukturering af emissionen, herunder varetagelse af kommunikation og koordination med Finanstilsynet og NASDAQ OMX Copenhagen, ligesom vi forestod udarbejdelsen af prospekt og andet materiale.

Columbus-rights-issue-2005
 • Transaktion

  Kapitaludvidelse

 • År

  2005

 • Handelsværdi

  DKK 81 mio.

 • Proces

  Fortegningsemission

 • Industri

  Teknologi