Finansiel rådgiver for Finansiel Stabilitet i forbindelse med salget af FinansService til Lindorff

Finansiel Stabilitet blev ejer af FinansService i forbindelse med overtagelsen af EBH Bank. Som led i politikken om ikke at være langsigtet ejer af de overtagne aktiver, ønskede Finansiel Stabilitet at afhænde FinansService i en åben og transparent proces og engagerede ATRIUM som eksklusiv finansiel rådgiver til at varetage afhændelsen.

FinansService køber, ejer og inddriver overforfaldne fordringer og var markedsleder i Danmark. Selskabet havde ved udgangen af 2009 ca. 200 ansatte i Danmark og Tyskland og samlede aktiver med en bogført værdi på DKK 478 mio. primært bestående af fordringsporteføljer. Et væsentligt succeskriterie ved afhændelsen var at opnå en pris, som både afspejlede værdien af fordringsporteføljen og af selskabets fremadrettede forretningsmuligheder. Via en grundig analyse og beskrivelse af selskabets forretningsmodel og fordringsporteføljer samt en meget bred, international og konkurrencepræget salgsproces, blev salget gennemført efter den aftalte tidsplan og på tilfredsstillende vilkår.

Lindorff, som var ejet af Altor og Investor, blev med købet markedsleder i Norden.

Finansservice
 • Transaktion

  Salg

 • År

  2010

 • Handelsværdi

  Ikke offentliggjort

 • Proces

  Struktureret auktionsproces

 • Industri

  Finansiel sektor