Finansiel rådgiver for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro i fusionen til Jutlander Bank

ATRIUM har været rådgiver for børsnoterede Sparekassen Himmerland og garantsparekassen Sparekassen Hobro i forbindelse med fusionen af de to pengeinstitutter. Fusionen er den første mellem et børsnoteret pengeinstitut og en garantsparekasse med det børsnoterede pengeinstitut som det fortsættende selskab.

Det fusionerede pengeinstitut får navnet Jutlander Bank og får 97.000 kunder, en balance på over DKK 14 mia., en egenkapital i niveauet DKK 2,4 mia. og en solvens i niveauet 16,4 %.

Ved fusionen skabes et endnu stærkere og fremtidssikret pengeinstitut med lokal forankring. Fusionen adskiller sig positivt fra en række af de tidligere fusioner i den finansielle sektor, idet de to sparekasser fusionerer af lyst og ikke af tvungne omstændigheder.

ATRIUM har som finansiel rådgiver for fusionen sikret udarbejdelse af fusionsdokumentet inden for en meget begrænset tidsperiode bestemt af lovgivningsmæssige tidsfrister. ATRIUM har verificeret bytteforholdet og ombytningskursen for garantkapital til aktier samt gennemgået væsentlige forhold i de to pengeinstitutter.

Jutlander
 • Transaktion

  Fusion

 • År

  2014

 • Handelsværdi

  N/A

 • Proces

  Fusion

 • Industri

  Finans