Finansiel rådgiver for Topsil i forbindelse med fortegningsemission og garantikonsortium

Topsil Semiconductor Materials producerer siliciumskiver i en meget høj kvalitet til brug inden for stærkstrøm. Virksomheden er globalt førende inden for sin niche.

Topsil havde en offensiv vækststrategi og havde oplevet en stærkt stigende efterspørgsel, hvorfor selskabet ønskede en styrkelse af kapitalgrundlaget for at kunne implementere strategien herunder en væsentlig udvidelse  af produktionskapaciteten.

Selskabet havde været igennem en turn-around og ønskede derfor, at aktionærerne kunne medvirke i kapitaludvidelsen. Aktionærstrukturen var spredt, og selskabet oplevede en stigende interesse fra institutionelle investorer.

ATRIUM sammensatte derfor et garantikonsortium bestående af institutionelle investorer samt medvirkede til at placere tegningsretter til en del af disse. Udbuddet på DKK 94 mio. var 100 % garanteret af Realdania, Chr. Augustinus Fabrikker, Small Cap Danmark, Fondsmæglerselskabet LD Invest og Topsils hovedbankforbindelse.
ATRIUM var lead manager og forestod tilrettelæggelsen af emissionen, herunder varetagelse af kommunikation og koordination med Finanstilsynet og NASDAQ OMX Copenhagen samt udarbejdelse af prospektet med tilhørende meddelelser og materiale.

Topsil-rights-issue
 • Transaktion

  Kapitaludvidelse

 • År

  2010

 • Handelsværdi

  DKK 94 mio.

 • Proces

  Fortegningsemission

 • Industri

  Teknologi