Finansiel rådgiver ved Green Wind Energys køb af børsplatform og kapitaludvidelse

ATRIUM har rådgivet Green Wind Energy omkring en notering på NASDAQ OMX Copenhagen gennem et salg til det børsnoterede Holdingselskabet af 25. november 1972 (tidligere Bodilsen Holding) mod udstedelse af nye aktier. Samtidig gennemførtes en rettet emission til en mindre kreds af investorer. Det børsnoterede selskab var uden egentlige aktiviteter forinden overtagelsen af Green Wind Energy.

Green Wind Energy var en dansk energi- og investeringsvirksomhed med egne vindmølleparker, salg af investeringsprojekter baseret på vindmøller samt administration af vindmølleprojekter.

ATRIUM forestod kontakten og dialogen med det det børsnoterede selskab på vegne af Green Wind samt efterfølgende gennemførelse af den rettede emission. ATRIUM udarbejdede børsprospektet for den rettede emission, varetog kommunikation og koordination med Finanstilsynet og NASDAQ OMX Copenhagen samt udarbejdede tilhørende meddelelser og materiale.

Green-Wind
 • Transaktion

  Børsnotering

 • År

  2008

 • Handelsværdi

  N/A

 • Proces

  Børsnotering

 • Industri

  Vedvarende energi