Finansiel rådgiver ved Nordzuckers lånefinansiering af købet af Danisco Sukker

Nordzucker er et andelsforetagende og i al væsentlighed ejet af råvareleverandørerne. Selskabet havde et solidt cash flow og en høj soliditet, hvorfor det var oplagt at lånefinansiere hele Nordzuckers køb af Danisco Sukker.

ATRIUM forestod udarbejdelsen af udbudsmaterialet, som blev drøftet med en række udvalgte banker, primært nordeuropæiske og/eller skandinaviske, med henblik på at opnå den mest hensigtsmæssige finansieringsstruktur samt lånevilkår.

I samarbejde med Nordzucker forestod vi en tilpasning af koncernens finansielle rapporteringssystem, således at selskabet fremadrettet kunne opfylde de forskellige rapporteringskrav i form af nøgletal m.v., der var angivet i lånevilkårene.

Nordzucker-koeb-Danisco-Sugar
 • Transaktion

  Lånefinansiering

 • År

  2009

 • Handelsværdi

  DKK 4,45 mia.

 • Proces

  Lånefinansiering

 • Industri

  Fødevarer