Finansiel rådgiver ved Skjern Banks udstedelse og notering af ansvarlig lånekapital

ATRIUM har rådgivet Skjern Bank i forbindelse med udstedelse af DKK 100 mio. ansvarlig lånekapital 8 % 2017, som er blevet noteret på NASDAQ OMX Copenhagen.

Skjern Bank, som er blandt de 20 største pengeinstitutter i Danmark, sikrede ved udstedelsen et kapitalberedskab til understøttelse af fremtidig vækst samt yderligere solvensmargin til at imødegå eventuelle yderligere ikke forventede nedskrivningsbehov.

Den ansvarlige lånekapital blev fordelt på mere end 600 enkeltpersoner og virksomheder i overvejende grad fra det sydvestjyske område. Ingen enkelttegninger var større end 5 % af det tegnede beløb.

Udstedelsen var et supplement til Skjern Banks reducerede optagelse af hybrid kernekapital fra Bankpakke II, således at banken kunne tilbyde sine kunder og aktionærer en højforrentet investeringsmulighed.

ATRIUM har været eksklusiv finansiel rådgiver for Skjern Bank og har på kort tid tilrettelagt og sikret det ønskede kapitalbehov og en tilfredsstillende spredning af den ansvarlige kapital.

Skjern_ny
 • Transaktion

  Kapitaludvidelse

 • År

  2009

 • Handelsværdi

  DKK 100 mio.

 • Proces

  Udstedelse af ansvarlig lånekapital og notering

 • Industri

  Finansiel sektor