Lead manager på Østjydsk Banks fortegningsemission og udstedelse af kapitalbeviser

Østjydsk Bank er en lokalbank i Østjylland med hovedsæde i Mariager og afdelinger i en række større østjyske byer. Banken havde særlig fokus på erhvervskunder, som udgjorde 60 % af de samlede udlån.

Østjydsk Bank havde en væsentlig andel supplerende kapital, som udløb inden for en kortere årrække samt både en statslig kort- og langsigtet funding. Banken ønskede at få styrket kapitalgrundlaget samt mindsket fundingomkostningerne.

ATRIUM rådgav banken til at gennemføre en kapitaludvidelse med fortegningsret i forholdet 1 ny aktie for 3 eksisterende, så bankens aktionærer kunne bevare deres indflydelse ved en relativt begrænset investering. For at tiltrække nye investorer eller aktionærer, som foretrak et fast afkast, blev der ligeledes udbudt et hybridt lån (kapitalbeviser).

 Provenuet fra aktieudvidelsen og udbuddet af kapitalbeviser medførte en styrkelse af solvensprocenten med 1,5 % til 19,2 % og kernekapitalprocenten med 1,4 % til 13,9 %.

Som lead manager forestod vi tilrettelæggelsen af emissionen, herunder varetog vi kommunikation og koordination med Finanstilsynet og NASDAQ OMX Copenhagen i forbindelse med udarbejdelsen af emissionsprospektet med tilhørende meddelelser og materiale. Vi sammensatte endvidere et garantikonsortium og medvirkede til at placere tegningsretter til professionelle investorer.

Østjysk
 • Transaktion

  Kapitaludvidelse

 • År

  2011

 • Handelsværdi

  DKK 88 mio.

 • Proces

  Fortegningsemission

 • Industri

  Finans