Rådgiver for EBH Bank i forbindelse med overdragelse til Finansiel Stabilitet

ATRIUM har rådgivet bestyrelsen og ledelsen i EBH Bank i forbindelse med overdragelsen til Finansiel Stabilitet.

Rådgivningen har omfattet udarbejdelse af oplæg til og forhandling med kreditorbanker og Nationalbanken i et forsøg på sikring af den fortsatte drift samt udarbejdelse af diverse oplæg til brug for overdragelse til Finansiel Stabilitet, herunder vurdering af salgbarheden af delaktiviteter i EBH Bank.

EBH Bank havde 1H 2008 en samlet balance på DKK 10,3 mia. og drev bankvirksomhed i Nordjylland (Han Herred), Århus og København. Herudover var der datterselskabsaktiviteter inden for fordringsaktiviteter (EBH Finansservice), anpartsadministration og investering, ejendomsinvestering og ejendomsprojektformidling m.v.

ATRIUM har været eksklusiv finansiel rådgiver for EBH Bank.

Ebhbank
 • Transaktion

  Salg

 • År

  2008

 • Handelsværdi

  Ikke offentliggjort

 • Proces

  Tvungen overdragelse

 • Industri

  Bank