Rådgiver for Færch Holding i forbindelse med salg af 15 % ejerandel i Skandinavisk Holding

ATRIUM har rådgivet Færch Holding i forbindelse med salget af selskabets 15 % ejerandel i Skandinavisk Holding til C. W. Obel og Augustinus Fonden.
Handelen sker i forbindelse med, at Skandinavisk Holding og British American Tobacco (BAT), som i fællesskab ejer Skandinavisk Tobakskompagni, er blevet enige om, at BAT køber cigaretaktiviteterne mm. af Skandinavisk Tobakskompagni, mens Skandinavisk Holding køber BAT’s ca. 32 % i Skandinavisk Tobakskompagni, som derefter fortsætter med ST Cigargroup, Fritz Hansen, Dagrofa, Tivoli og øvrige aktiviteter.

Værdien af den samlede Skandinavisk Tobakskompagni koncern er af parterne opgjort til ca. DKK 27,5 mia.

Færch Holding ønskede fremover at fokusere 100 % på egne aktiviteter, herunder Færch Plast. ATRIUM har gennem en længere periode været rådgiver for Færch koncernen vedrørende strategiske, forretningsmæssige og finansielle forhold, herunder ejerskabet af Skandinavisk Holding og Skandinavisk Tobakskompagni.

Færch koncernen omsatte i 2006 for DKK 826 mio. og havde et nettoresultat på DKK 222 mio. Færch Holding er moderselskab for Færch Plast.

Skandinavisk Tobakskompagni omsatte i 2006/07 for DKK 42 mia. og havde et nettoresultat på DKK 2,3 mia.

ATRIUM har været eksklusiv finansiel rådgiver for Færch Holding og har gennem forhandlingsprocessen sikret, at Færch Holding har opnået en attraktiv værdi for sin ejerandel i Skandinavisk Holding.

Skandinavisk-Holding-tobak
 • Transaktion

  Salg

 • År

  2008

 • Handelsværdi

  DKK 27,5 mia.

 • Proces

  Forhandling

 • Industri

  Tobaksproduktion