Rådgiver for Cheminova i forbindelse med fairness opinion

ATRIUM har udarbejdet en økonomisk vurdering af værdien af Pytech Chemicals, et udenlandsk datterselskab til Cheminova A/S, beliggende i Schweiz.

Pytech Chemicals blev etableret som et joint venture mellem danske Auriga/Cheminova og amerikanske Dow Agrosciences vedr. insekticider baseret på gamma-cyhalothrin. I 2008 overtog Auriga/Cheminova det fulde ejerskab af Pytech Chemicals og besluttede som en naturlig følge heraf, at aktiviteterne vedr. gamma-cyhalothrin skulle overgå til det danske selskab.

ATRIUM har været eksklusiv finansiel rådgiver for Auriga/Cheminova.

Auriga-fairness-opinion
 • Transaktion

  Intern

 • År

  2009

 • Handelsværdi

  N/A

 • Proces

  Privat

 • Industri

  Agrokemi