Familier og selskaber

Vi arbejder for en række velhavende familier, som alle lægger vægt på en professionel og tæt overvågning af formuen.  ATRIUM sammensætter familiens værdipapirer, så der tages højde for risikoprofil, skatteforhold og afkastkrav. Og det er nemt at vælge ATRIUM til som kapitalforvalter. Værdipapirerne forbliver nemlig i depot i familiens bank, hvor ATRIUM via en fuldmagt foretager de løbende justeringer af formuens sammensætning. Strategien tilpasses altid efter de aktuelle markedsforhold og markedets muligheder forfølges inden for den aftalte risikoramme. Og familien kan dagligt følge formuens sammensætning og afkast via ATRIUM’s hjemmeside.

Når vi spørger vores kunder om, hvordan ATRIUM adskiller sig fra en traditionel bank, så fremhæver mange ATRIUM’s produktpalette. Kunderne sætter pris på, at de hos ATRIUM får adgang til en række af verdens dygtigste kapitalforvaltere inden for både traditionelle og alternative investeringer. Ligeledes lægger kunderne vægt på, at ATRIUM løbende arbejder på at minimere emissionstillæg, holding fees og kurtager, så der er styr på alle omkostninger til familiens formueforvaltning.

Udover det daglige arbejde med familiens formue, så bliver ATRIUM ofte bedt om at tage del i uddannelsen af familiens yngre medlemmer. Nogle gange er formålet med uddannelsen at “vække” de unges interesse for de finansielle markeder. Andre gange handler det om at oparbejde kompetencer, der forbereder den yngre generation på, at det en dag er dem, der skal pleje familiens formue.

Vi samarbejder med flere kapitalforvaltere, hvor ATRIUM Kapitalforvaltning med deres imødekommenhed, professionalisme og rådgivning skiller sig markant positivt ud. Det er aldrig nogen garanti med gode afkast, men her kan vi konstatere, at de igen leverer

Allan Svarre Jespersgaard, CFO i Koda
ATRIUM_KAPITAL_432_BW