Family offices

En række danske family offices samarbejder med ATRIUM i et setup, hvor ATRIUM leverer beslutningsgrundlaget, men alle investeringsbeslutninger træffes af det enkelte family office. Setup’et sikrer, at der træffes gode investeringsbeslutninger på et velinformeret og struktureret grundlag.

Samarbejdsformen er skabt til familier, der efterspørger best practice i deres family office, men som ikke ønsker at opbygge en større organisation.

De opgaver, som ATRIUM løser for det enkelte family office, spænder bredt og omfatter bl.a. vurdering af nye aktivklasser, eksekvering og registrering af handler og evaluering af forvaltere.

Vi bruger ATRIUM Kapitalforvaltning som fast sparringspartner, og de fungerer reelt som CIO og Family Office for vores familie. Vi lægger vægt på, at de altid er 100% på samme side af bordet som os, når vi ser på nye investeringsmuligheder

Gitte og Thomas Albert
AP_KAPITAL_273_BW