Fonde

Mange fonde bliver i disse år udfordret af det lave renteniveau, der gør det vanskeligt at kombinere udlodningspolitikken med hensynet til en forsigtig investeringsprofil. Skærpelsen af fondsbeskatningsloven har indskrænket konsolideringsmulighederne væsentligt, så det er blevet sværere at bevare formuens reale værdi intakt. Samtidig kompliceres det daglige arbejde af stigende krav til governance og transparens i beslutningerne – også inden for formueforvaltning.

De fonde, der samarbejder med ATRIUM, har en stærk sparringspartner, der forvalter formuen, så markedets muligheder udnyttes bedst muligt uden, at fonden går på kompromis med kravene til god governance. Den enkelte fonds investeringer tilrettelægges i samarbejde med Stanhope Capital, der rådgiver en lang række toneangivende europæiske fonde.

Jeg lægger vægt på uafhængigheden og den formuebevarende investeringsfilosofi, som kendetegner ATRIUM Kapitalforvaltning. De har over årene leveret et godt risikojusteret afkast, hvor markedets muligheder er blevet udnyttet med sikker hånd

Maria Bruun Adm. direktør i Interdan Holding A/S, der ejes af Ragnhild Bruuns Fond og K.W. Bruun og Hustrus Familiefond
ATRIUM_KAPITAL_224_BW