Institutionelle investorer

Vi arbejder for institutionelle investorer, der ønsker at outsource hele eller dele af deres formueforvaltningen. Vore institutionelle kunder samarbejder ofte med flere udbydere, og ATRIUM inddrages som regel som et supplement til de traditionelle banker, fordi vi tilbyder en uafhængig rådgivning, der skiller sig positivt ud.

ATRIUM Kapitalforvaltning leverer i sin rolle som strategisk sparrings-partner uafhængig, seriøs og professionel rådgivning, der sikrer, at vi får belyst alle elementer i investeringsbeslutningerne. Samarbejdet skaber et optimalt beslutningsgrundlag for bestyrelsen og medvirker til, at vi får den skarpeste performance og service fra vores kapitalforvalterMorten Dissing, Adm. direktør AROS Forsikring

For det første sammensættes kundens portefølje i samarbejde med Stanhope Capital. Sammen med Stanhope Capital møder vi over 400 forvaltere årligt, og en stringent proces sikrer, at kun de bedste forvaltere finder vej til kundernes porteføljer. Samtidig overvåger vi løbende alle forvaltere for at sikre, at de skaber resultater.

For det andet forvaltes kundens portefølje med et mere absolut fokus end hos de traditionelle banker. Vores ambition er at skabe afkast i kroner og ører og beskytte kundens formue mod tab. For os er et benchmark alene udtryk for et risikomæssigt udgangspunkt, der sætter os i stand til at vurdere formueforvaltningens værdi.

For det tredje minimerer kunderne deres omkostninger, fordi ATRIUM i samarbejde med Stanhope Capital sikrer, at kunden altid har de bedst mulige vilkår.

AP_KAPITAL_218 (II)_BW