Velgørende organisationer

Som velgørende organisation møder man en særdeles aktiv sparringspartner i samarbejdet med ATRIUM. Vi inspirerer og udfordrer ledelsen, når der sker væsentlige forandringer på kapitalmarkederne og styrker dermed organisationens beslutningsgrundlag om investeringer i bred forstand. Dette bidrager til, at den enkelte organisation opnår den rette balance mellem investeringsmæssige målsætninger og finansmarkedernes muligheder.

Kundens investeringer tilrettelægges i samarbejde med Stanhope Capital, der regnes blandt de førende europæiske investeringshuse. Selskabet rådgiver en række toneangivende velgørende organisationer.

Sammen med Stanhope Capital sammensætter vi organisationens formue efter bedste internationale standarder og med mulighed for at tage højde for etiske investeringsbegrænsninger af enhver art. Dette skaber ideelle forudsætninger for at opnå et godt afkast og sikrer samtidig, at organisationen til enhver tid overholder best practice på investeringsområdet.

ATRIUM Kapitalforvaltnings uafhængighed er afgørende for BØRNEfonden. Vi ved, at deres anbefalinger altid er 100% objektive, og vi sætter pris på den professionalisme, som kendetegner ATRIUM.Michael Engelbrechtsen, CFO i BØRNEfonden
AP_KAPITAL_241_BW