Klageansvarlig

Klagevejledning

I henhold til dansk finansiel lovgivning skal det oplyses, at klager skal stiles til:

ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S
Att.: Compliance Officer
Strandvejen 102 B
2900 Hellerup