Advisory Council

Siden ATRIUM blev etableret har en række anerkendte erhvervsledere været knyttet tæt til virksomheden via et Advisory Council. Medlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af brancher.

Den enorme erfaring, som dette netværk repræsenterer, er med til at inspirere og udfordre partnerne i ATRIUM og bidrager til at skabe udvikling og vækst. Eksempelvis drøfter partnerne løbende markedstendenser og særlige investeringer med Advisory Council. Medlemmerne kan med deres industrielle tilgang bidrage med et stærkt ”hands-on” perspektiv på tendenser, der spænder fra forbrugeradfærden i Kina til afkastpotentialet på investeringer i bølgeenergi ved den skotske atlanterhavskyst.

Se oversigt over medlemmerne af Advisory Council her.

AP_KAPITAL_88_BW