Stanhope Capital

I 2012 etablerede vi et strategisk samarbejde med Stanhope Capital, der regnes blandt de førende uafhængige investeringshuse i Europa. Selskabet, der ligesom ATRIUM er partnerdrevet, blev stiftet i 2004 af fem meget velhavende familier og beskæftiger i dag 75 ansatte i London og Geneve. Samarbejdet understøtter vores globale tilgang og giver kunderne adgang til attraktive investeringer, der ikke normalt er tilgængelige for danske investorer.

Sammen med Stanhope Capital vurderer vi årligt mere end 400 forvaltere af både traditionelle og alternative investeringer. En stringent proces sikrer, at kun de bedste forvaltere finder vej til kundens portefølje, og vi overvåger konstant alle forvaltere for at sikre, at de skaber resultater til vores kunder.

Stanhope Capital og ATRIUM forvalter tilsammen mere end 8 milliarder euro, hvilket giver markante stordriftsfordele, som sikrer vores kunder de lavest mulige omkostninger.

Læs mere her: www.stanhopecapital.com.

AP_KAPITAL_45_BW