Etik

Vi har en grundlæggende tro på og opfattelse af, at de selskaber, som driver en lødig forretning, opfører sig ordentligt og lever op til deres samfundsansvar i forhold til både kunder, medarbejdere og miljø på lang sigt vil klare sig bedre end selskaber, der ikke prioriterer eller ligefrem negligerer disse forhold. Derfor forholder vi os aktivt til etik, når vi vurderer og udvælger vores samarbejdspartnere. Og vi arbejder kun med aktive forvaltere, som lever op til de seks Principles for Responsible Investment (PRI), der er defineret af bl.a. UN Global Compact. Dermed sikrer vi, at kundens formue sammensættes med investeringer, som efterlever internationalt anerkendte retningslinjer på miljøområdet, det sociale område samt det ledelsesmæssige område.

Nogle kunder ønsker en investeringsprofil, hvor det etiske aspekt er i højsædet. Fokus er således ikke at fravælge selskaber, som ikke lever op til minimumskravene, men at tilvælge selskaber, som aktivt arbejder for f.eks. bæredygtighed eller bedre sociale forhold. Vi samarbejder med en række forvaltere med disse særlige kompetencer, og kan således tilbyde vores kunder adgang til investeringer, der forener det etiske med det kommercielle.

ATRIUM_KAPITAL_254_BW