Tryghed og sikkerhed

Hos ATRIUM er sikkerheden altid i højsædet.

Som kunde vælger man frit den bank, der skal håndtere konti og depoter. ATRIUM overvåger dagligt formuen og foretager de nødvendige justeringer, inden for de rammer, der er aftalt. Dette sker via en fuldmagt, der sikrer, at ATRIUM kan gennemføre køb og salg af værdipapirer på kundens vegne. 

Denne adskillelse mellem depotbank og kapitalforvalter sikrer en dobbelt kontrol af, at alle værdier altid er korrekt opgjort.

Via ATRIUM Cockpit, kan kunderne on-line følge porteføljens afkast og sammensætning.

ATRIUM Kapitalforvaltnings on-line rapportering giver os et godt overblik over vores portefølje og er et uundværligt værktøj for os i det daglige arbejde med investeringernePer Hillebrandt Jensen, direktør i Friheden Invest A/S

ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab er godkendt af Finanstilsynet som fondsmæglerselskab med reg. nr. 8259.

ATRIUM_KAPITAL_132_BW