Vores grundsyn

Vi grundlagde ATRIUM ud fra et ønske om at skabe en virksomhed, som afspejler, hvordan vi gerne selv vil rådgives.

Vores ambition er at være kundens finansielle samarbejdspartner i bred forstand. Samtidig ønsker vi altid at “sidde på samme side af bordet” som kunden, og derfor har vi skabt en forretning, som er blottet for interessekonflikter.

Jeg har samarbejdet med ATRIUM Kapitalforvaltning gennem en årrække og oplevet, hvordan de på bedste vis har udnyttet markedets muligheder uden at sætte risikoen over styrStig Myken, medstifter af bl.a. Fullrate A/S og Hiper A/S

Mange års erfaring betyder, at vi ved, hvad man som investor skal være opmærksom på, og ikke mindst hvad man skal undgå, hvis man ønsker at bevare sin formue.

Kundernes formuer plejes med samme nidkærhed og omsorg, som vi passer på vores egne midler, og vi investeret altid sammen med vores kunder og på samme vilkår.

Vi investerer kun i ting, som vi forstår fuldt ud, og vi lægger afgørende vægt på likviditet og risikostyring. Vores tilgang er global og vi investerer i både traditionelle og alternative aktivklasser. Målsætningen er at udvælge de mest attraktive aktivklasser og finde de dygtigste forvaltere inden for hver aktivklasse.

AP_KAPITAL_241_BW