Ledelse

Direktion

Direktionen i ATRIUM Partners A/S udgøres af Jan Davidsen, Partner & CEO samt Kent Petersen, Partner & CFO.

I ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S består direktionen af Jens Honoré, Partner & CEO samt Kent Petersen, Partner & CFO.

Bestyrelse

ATRIUM Partners’ bestyrelse er sammensat af personer med mange års ledelses- og bestyrelseserfaring:

  • Jens Lauritzen (1957), formand for ATRIUMs bestyrelse, tidligere managing director i Nordea Investment Banking i Danmark. Betydelige kompetencer inden for finanssektoren og har et unikt netværk blandt danske large- og midcap virksomheder
  • Thomas Hartwig (1950), professionelt bestyrelsesmedlem, herunder som tidligere medlem af bestyrelsen i Maconomy A/S og Netcompany A/S. Betydelig kompetence og netværk inden for bl.a. IT, telekommunikation og konsulentydelser
  • Ib Kunøe (1943), adm. direktør for Consolidated Holdings og formand for bestyrelsen i bl.a. Atea A/S og Columbus A/S, samt med stærke kompetencer og netværk inden for handel, IT, service og human resources
  • David Meyer (1957), tidligere koncerndirektør i VELUX, nu professionelt bestyrelsesmedlem, herunder næstformand for bestyrelsen i bl.a. Sund & Bælt Holding A/S og Femern A/S. Har betydelige kompetencer og netværk inden for teknologi & medier, industriel produktion og sundhed

Bestyrelsen i ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab udgøres af:

  • Jan Davidsen (1958), formand, Partner og CEO ATRIUM Partners A/S, direktør Vietoften Holding ApS, formand for bestyrelsen i Interdan Invest A/S samt medlem af bestyrelsen for Interdan Holding A/S og Interdan Bil A/S
  • Peter Johansen (1962), investeringsdirektør hos Realdania, medlem af bestyrelsen for Realdania By & Byg A/S
  • Asger Kastbjerg (1948), direktør A.K. Management ApS, Asger Kastbjerg Holding ApS, R. L. Holding ApS, formand for bestyrelsen for Triobike A/S, Trioinvest ApS og Fredensborg Golfcenter ApS samt medlem af bestyrelsen i Pureno A/S
AP_1205_BW