Compliance

Finanstilsynet

Finanstilsynet fører tilsyn med ATRIUM Kapitalforvaltnings virksomhed, herunder selskabets overholdelse af særlige regler for fondsmæglerselskaber.

Finanstilsynet har i 2017 foretaget en gennemgang af fondsmæglerselskabers periodiske oversigter til detailkunder i forbindelse med skønsmæssig porteføljepleje.

Læs Finanstilsynet redegørelse for ATRIUM Kapitalforvaltning her.

 

Persondataforordning

ATRIUM Partners A/S og ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S (i det efterfølgende ”ATRIUM”) er rådgivningsvirksomheder, hvor vi tilbyder vores kunder uafhængig økonomisk og finansiel rådgivning.

I bestræbelserne på at yde dig som kunde den bedste rådgivning, indsamler og registrerer vi en række personlige oplysninger.

Vi tager den personlige integritet meget alvorligt, og vores mål er, at du skal føle dig sikker på, at din personlige integritet respekteres, og at dine personoplysninger behandles korrekt. Vi træffer derfor en række relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov. Denne politik om vores behandling af personoplysninger beskriver, hvordan ATRIUM beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

Den 25. maj 2018 trådte EU-forordningen General Data Protection Regulation (på dansk og i det følgende benævnt ”Persondataforordningen”) i kraft, som indeholder nye regler for beskyttelse og krav til opbevaring af persondata.

Vil du vide mere om de nye regler?

Du skal som kunde i ATRIUM ikke selv gøre noget i forhold til de nye regler, men vil du vide mere om ATRIUMs politik for registrering og behandling af personoplysninger samt dine rettigheder, og hvilke personoplysninger, vi typisk registrerer, og hvad vi bruger dem til, kan du klikke her:

ATRIUM koncernens politik for behandling af personoplysninger

Kunde hos ATRIUM Partners

Kunde hos ATRIUM Kapitalforvaltning